Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Szkoła Podstawowa w Długiem Starem

Logopedia

Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania i rozwoju jego osobowości wogóle.Dzięki rozumieniu mowy dziecko poznaje otaczający świat.Dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.

Rodzice i najbliżsi pragną wspierać dziecko w tym niezwykłym procesie, czasem trudnym, jakim jest mowa.W  roku szkolnym  2021/2022 uczniowie posiadający dokumenty z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zakwalifikowani uczniowie mają możliwość udziału w pozalekcyjnych zajęciach logopedycznych prowadzonych przez specjalistkę w zakresie logopedii ogólnej  i terapii pedagogicznej. Nowością w tym roku szkolnym są konsultacje dla rodziców uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się werbalnym( harmonogram pracy logopedy umieszczony jest również na stronie internetowej).
 

W   bogato wyposażonym w autorskie pomoce logopedyczne oraz multimedialne oprogramowania  dzieci pokonują trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu. 

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

 • wspieranie motywacji do mówienia
 • utrwalanie prawidłowych nawyków oddychania
 • usprawnianie motoryki artykulacyjnej narządów mowy
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia ćwiczonej głoski

W celu rozwijania inwencji twórczej oraz inspiracji do zabawy słowem zachęcamy również dzieci do udziału w ogólnopolskich konkursach logopedyczno-plastycznych.

Działania logopedyczne obejmują:

 • diagnozę logopedyczną
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej
 • prowadzenie terapii logopedycznej grupowej (w zależności od potrzeb dziecka)
 • wspieranie rodziców w działaniach oraz konsultacje dla rodziców
 • współpracę z nauczycielami

A wszystko po to, aby w przyjaznym otoczeniu dzieci przeżywały sukces.

 

 

12 przykazań logopedycznych dla rodziców małych dzieci

(według Leona Kaczmarka)

 

 1. Narządy mowy dziecka kształtują się i zaczynają funkcjonować już w życiu płodowym. Są one ogromnie wrażliwe na wszystkie bodźce fizyczne i chemiczne, zarówno sprzyjające jak i szkodliwe.
 2. Mowa otoczenia powinna być poprawna. Do dziecka trzeba mówić wolno, dokładnie i wyraźnie, trzeba zaniechać sztucznego spieszczania i używania tzw. języka dziecięcego.
 3. Dziecko powinno reagować na aktywność uczuciową i słowną otoczenia. Z początku jest to uśmiech, ruch rączki, przegięcie ciała. Szybko  jednak nastąpią reakcje głosowe. Gdy ich brak, trzeba koniecznie zbadać słuch dziecka, gdyż może on być osłabiony.
 4. Absolutnie nie wolno krępować dziecka w reagowaniu na aktywność otoczenia.
 5. Jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczep warg, dziąseł, podniebienia, zniekształcenia w układzie szczęk, uzębienia itp.), powinno się bezwzględnie pójść z nim do lekarza specjalisty: chirurga plastyka, ortodonty.
 6. Dziecko leworęczne należy otoczyć specjalną opieką. Nie wolno zmuszać go do posługiwania się prawą ręką, gdyż mogą wystąpić zaburzenia mowy.
 7. Kiedy dziecko samo zaczyna coraz więcej mówić nie wolno ignorować dziecka poprzez . obojętność lub uwagi, bo wówczas dziecko zamyka się w sobie, staje się nieufne.
 8. Nie należy hamowaćżywiołowego pędu do mowy, trzeba wykorzystać ogromny ładunek uczuciowy, jaki dziecko wkłada w mowę.
 9. Należy sprawdzać czy kształtowanie się mowy dziecka przebiega zgodnie z normą.
 10. Od momentu zdobycia przez dziecko umiejętności mówienia zdaniami nie wolno bezustannie przeszkadzać mu przez ciągłe poprawianie i zmuszanie do poprawnego powtarzania, gdyż dziecko nabawi się kompleksu niższej wartości, straci zaufanie do otoczenia, przestanie mówić.
 11. Dziecko trzyletnie monologuje, ale chce też rozmawiać z otoczeniem, zadaje mnóstwo pytań i przepada za opowiadaniami. Nie wolno lekceważyć tych faktów, gdyż pomaga to dziecku w wysławianiu się, w umiejętności wyrażania swych myśli i uczuć.
 12. Jeśli mimo wszystko nie udało się zapobiec powstaniu defektów mowy, nie wolno opuszczać rąk. Logopedzi są w stanie pomóc dziecku, o ile rodzice i wychowawcy będą z nimi jak najściślej współpracować.

Regulamin uczęszczania na terapię logopedyczną oraz

zasady współpracy z rodzicami

Jeżeli u dziecka stwierdzono wadę wymowy i uczęszcza ono na terapię logopedyczną, rodzice powinni pamiętać o tym, że skuteczność terapii jest ściśle uzależniona od współpracy rodziców z logopedą.

 Tylko wówczas, współpraca ta ma rzeczywiście miejsce,

gdy dziecko ćwiczy także w domu - terapia przynosi rezultaty.

Regulamin

 1. Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka i trwa 45 minut .
 2. W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe. Proszę o wcześniejszą informację, że dziecko jest chore i nie będzie brało udziału w zajęciach w danym dniu.
 3. Rodzice są zobowiązani do nawiązania kontaktu z logopedą aby otrzymać informacje: o stanie mowy dziecka, na temat pracy z dzieckiem w domu oraz postępów na zajęciach.
 4. Rodzice są zobowiązani do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy oraz systematycznego utrwalania ćwiczeń w domu. Zalecenia zapisywane są na bieżących kartach pracy lub w zeszycie dziecka .
 5. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie: regularności i konsekwencji ćwiczeń aż do całkowitego opanowania materiału programowego niezbędnego do całkowitej korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.
 6. Rodzice odpowiadają za to aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne. W przypadku częstych nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje skreślenie z listy dzieci objętych pomocą logopedyczną.
 7. Dzieci przynoszą na każde zajęcia teczkę z gumką, formatu A4, w której gromadzą karty pracy, oraz zeszyt.

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO – MGR MONIKA HYŻYK

 

w roku szkolnym 2021/2022

 

LP.

GODZINY

WTOREK 

ŚRODA 

CZWARTEK 

1.

8.05-8.50

     

2.

9.00-9.45

     

3.

10.00-10.45

     

4.

11.00-11.45

     

5.

11.55-12.40

   

LOGOPEDIA

KONSULTACJE

DLA RODZICÓW

6.

12.55-13.40

LOGOPEDIA KL.6

LOGOPEDIA KL.2

LOGOPEDIA KL.1

7.

13.50-14.35

LOGOPEDIA KL.4

 

LOGOPEDIA KL.3

8.

14.45- 15.30

LOGOPEDIA KL.7

   

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.